Δημητρακόπουλος Δ. Δημήτριος

  • Διεύθυνση: Φιντίου 19
  • ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη
  • Τηλ. 1: +30 2310 527900
  • Τηλ. 2: +30 2310 539161
  • Φαξ: +30 2310 551076
  • Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 159188404000